Wat u moet weten over zonnepanelen


PV huis

 

1. Wat is een zonnepaneel?
2. Waar staan de afkortingen Wp en kWh voor?
3. Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?
4. Wat is het verschil tussen polykristalijne en monokristalijne zonnepanelen?
5. Wat is salderen en hoe werkt dit?
6. Zijn zonnepanelen zonder subsidie winstgevend?
7. Mijn dak ligt voor een gedeelte in de schaduw. Kan ik dan zonnepanelen toepassen?
8. Moeten de panelen altijd op het zuiden gericht zijn?
9. Levert een zonnepaneel `s nachts stroom?
10. Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?
11. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?
12. Heb ik een omgevings- of een bouwvergunning nodig voor zonnepanelen?
13. Kan ik geld lenen voor de aanschaf van zonnepanelen?
14. Wat is de levensduur van een zonnepaneel en de omvormer?
15. Is zonne-energie veilig?
16. Kan de bliksem in mijn zonnepanelen slaan?
17. Moet ik mijn zonnepanelen apart laten verzekeren?
18. Heb ik een speciale elektriciteitsmeter nodig?
19. Hoe zit het met de terugleververgoeding?

 

1.     Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel bestaat uit een glasplaat en een kunststof plaat met hier tussen een aantal in serie geschakelde zonnecellen. Een zonnecel is een zeer dun plakje materiaal dat zonlicht omzet in gelijkstroom. Er zijn zonnecellen uit allerlei soorten materiaal. Het meest gebruikte materiaal heet ‘polykristallijn silicium’. Panelen die hiervan zijn gemaakt zijn blauw van kleur. Zonnepanelen zetten dag- en zonlicht om in een gelijkspannig die de omvormer weer omzet in 230 Volt wisselspanning, maar hierover straks meer.

2.     Waar staan de afkortingen Wp en kWh voor?

Wp staat voor Wattpiek en duidt het maximaal vermogen van een zonnepaneel of zonnepaneleninstallatie aan onder ideale omstandigheden. Meestal wordt met een opbrengscorrectie van 85%-90% van het piekvermogen gerekend. kWh is de afkorting voor kilowattuur en geldt als verbruikseenheid. 1 kWh is 1000 Watt geleverd vermogen gedurende één uur.

3.     Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek?

Door fabrikanten onderling is afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (in een laboratorium) omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 200 Wp levert dus onder ideale omstandigheden 200 Watt.

 4.     Wat is het verschil tussen polykristalijne en monokristalijne zonnepanelen?

Het verschil tussen poly en mono zit hem in het bewerkingsproces van het silicium. Bij de polytechniek   laat men het vloeibare silicium gewoon stollen en liggen de kristallen door elkaar. Bij de monotechniek worden de kristallen gepolariseerd zodat de kristallen in dezelfde richting liggen. Hierdoor zal een monopaneel een iets hogere opbrengst hebben bij direct zonlicht.

5.    Wat is salderen en hoe werkt dit

U wekt zelf duurzame elektriciteit op, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Een deel van deze elektriciteit gebruikt u direct. Wat u niet direct gebruikt levert u terug aan het openbare net. Dit kan doordat uw energiemeter terugdraait of doordat uw elektriciteitsmeter bijhoudt wat u teruglevert. In beide gevallen saldeert (verrekend) u uw teruglevering met uw verbruik.U mag tot 5000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik aftrekken.

6.    Zijn zonnepanelen zonder subsidie winstgevend?

Stel dat de huidige stroomprijs van circa € 0,23 /kWh de komende 25 jaar gelijk zou blijven, en u koopt een zonnepanelensysteem van 2.300 Wp voor  € 5.085,-  dat 1.950 kWh aan vermogen per jaar oplevert.  De besparing die u in 25 jaar tijd kunt realiseren (omdat u geen stroom meer hoeft te kopen) is dan 25 jaar x ca. 1.950 kWh opbrengst x € 0,23 per kWh = € 11.212,-.

Wij nemen aan dat de energieprijzen zullen gaan stijgen. De laatste 10 jaar was de stijging ieder jaar gemiddeld 10%. Stel dat deze stijging 5% per jaar is  dan is de besparing die u gaat behalen in 25 jaar met dezelfde installatie al € 23.000,-. Met subsidie wordt deze besparing nog groter. Met een investering van € 5.000,- kunt u dus € 23.000,- verdienen en het milieu sparen door minder C02 uitstoot.

7.    Mijn dak ligt voor een gedeelte in de schaduw. Kan ik dan zonnepanelen toepassen?

Door deelsystemen toe te passen zorgt u ervoor dat energieverlies door schaduw in een gedeelte van het totale systeem wordt opgevangen zodat de rest van het systeem alsnog optimaal kan produceren.

Leveren zonnepanelen ook stroom als het bewolkt is of als de zon niet schijnt?
Zonnepanelen werken op daglicht en dus ook op bewolkte dagen.

8.     Moeten de panelen altijd op het zuiden gericht zijn?

De panelen halen maximaal rendement als ze naar het zuiden gericht zijn. Het rendement is ongeveer 15 procent lager als het systeem naar het oosten of westen gericht is in vergelijking met installatie onder ideale omstandigheden.

Wat is de ideale hellingshoek voor een dak?

De beste richting is pal zuid en de beste hellingshoek van een dak zou 36 graden moeten zijn. Heeft uw huis een dak met zo’n richting en hellingshoek, dan heeft u de meeste opbrengst. Heeft u een plat dak, dan kunt u zelf de richting en helling kiezen.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om al het stroomverbruik in mijn huis te dekken?

Eén zonnepaneel van bijvoorbeeld 250 Wp produceert circa 215 kWh per jaar. Als u 3000 kWh per jaar verbruikt, zou u dus 3000/215 = 14 panelen van 250 Wp nodig hebben.

9.     Levert een zonnepaneel `s nachts stroom?

Als er niet genoeg zonlicht op de panelen valt, houden ze er vanzelf mee op. De installatie wordt pas ingeschakeld op het moment dat er voldoende stroom wordt opgewekt om de omvormer te voeden.

Werken zonnepanelen als het vriest?

Zonnepanelen zijn bestand tegen vrieskou tot soms wel -40°. Ze werken niet als ze besneeuwd of onder het rijp zitten.

10.   Hoeveel panelen heb ik maximaal nodig?

Dit is afhankelijk van uw wens welk vermogen u wilt opwekken. Dit verbruik kunt u terugvinden op de  eindafrekening van uw energiebedrijf. Voor een snelle berekening kunt u het jaarlijks energieverbruik in Kwh delen door 0,85. De uitkomst is het totaal aantal wattpiek aan zonnepalen welke u nodig hebt om uw totale energieverbruik af te dekken en de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden. In onderstaand voorbeeld vindt u de omzettingsfactoren van het aantal kwh jaarverbruik naar het aantal wp van de zonnepanelen.

Omzettingsfactor t.o.v. instralingsrichting(van wp naar kwh)

Ligging dak t.o.v. de zon Zuid Z-West West Noord-W Noord N-Oost Oost Zuid-O
Omrekenfactor(van Kwh naar wp) 0,85 0,80 0,72 0,59 0,51 0,59 0,72 0,80

11.  Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Hebt u een pannen dak, een plat dak of een dak met gofplaten, en ook als die naar het noorden of oosten is gericht, dan is dat geen enkel probleem voor het rendabel plaatsen zonnepanelen. Uw terugverdientijd wordt wel langer als u meer afwijkt van de meest ideale ligging van uw dak.

12.  Heb ik een omgevings- of een bouwvergunning nodig voor zonnepanelen?

In Nederland kunt u sinds 1 januari 2003 zonnepanelen en zonneboilers zonder vergunningen plaatsen. Uitzondering vormen woningen die als monument zijn aangemerkt en woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Hiervoor heeft u een omgevingvergunning nodig.

13.  Kan ik geld lenen voor de aanschaf van zonnepanelen?

De Nederlandse overheid stimuleert de aanschaf van zonnepanelen en andere investeringen in duurzaamheid. Het staat daarmee garant voor speciaal daarvoor gebruikte leningen en hypotheken. De rente voor deze soort leningen is hierdoor veelal lager. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

14. Wat is de levensduur van een zonnepaneel en de omvormer?

Over de levensduur van zonnepanelen kan de fabrikant geen harde garanties afgeven. Men gaat in de praktijk uit van een minimale levensduur van 30 jaar.

Een zonnepaneelsysteem is ook opgebouwd uit montagemateriaal, stroomkabels en al dan niet meer omvormers. Op ieder artikel zit productgarantie, echter de termijnen lopen nogal uiteen. Bij de aanschaf dient u dit te overwegen.

15.  Is zonne-energie veilig?

Calado Elektrotechniek biedt een zonnesysteem dat volledig uit gecertificeerde en TüV gekeurde producten bestaat. Getest wordt o.a. onder zware weersomstandigheden zoals storm, sneeuwbelasting en temperaturen tot -40°. Wij garanderen een vakkundige plaatsing volgens de daartoe gestelde fabriekseisen èn volgens de NEN 1010 richtlijnen.

16.  Kan de bliksem in mijn zonnepanelen slaan?

Bliksem kan overal in slaan. Zonnepanelen zijn echter geen bliksemafleiders. Er zijn gevallen bekend waarbij omvormers defect raakten bij blikseminslag vlakbij de installatie.

17.  Moet ik mijn zonnepanelen apart laten verzekeren?

Vaste panelen vallen onder de verzekering van uw woonhuis. Losse panelen (in bakken of op frames met ballast op het platte dak) zijn voor sommige verzekeringsmaatschappijen losse voorwerpen die apart moeten worden verzekerd.

18.  Heb ik een speciale elektriciteitsmeter nodig?

Dat hangt er van af. Zit er in de meterkast een ‘oude’ analoge meter (met een telwerkje en ‘wieltje’), dan heeft u geen probleem. Heeft u een elektronische meter, dan kan het zijn dat deze niet terug­draait. U kunt in dat geval aan uw energieleverancier vragen de meter te vervangen door een digitale meter die ook terug geleverde stroom meet. Uw energiebedrijf rekent voor vervanging eenmalig een bedrag.

19.  Hoe zit het met de terugleververgoeding? 

Uw energiebedrijf kan u hierop antwoord geven. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt toezicht op de terugleververgoeding. Dit betekent dat zij beoordeelt of een terugleververgoeding redelijk is.

 

 

Indien u nog vragen heeft die u hier niet heeft kunnen vinden, dan zijn wij graag bereid u verder te helpen. U kunt ons mailen naar info@calado.nl of bel met 085-2736757.