MVO

Duurzaam ondernemen is een actueel onderwerp. Bij Instalado vormt het een speerpunt in onze bedrijfsvoering en wij geven er juist wel inhoud aan. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen doen we bij voorkeur in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, omdat de effecten dan maximaal zijn.

Nieuwe Technologie

Wij proberen door de integratie van de nieuwe technologie zo duurzame oplossingen voor onze opdrachtgevers te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • LED-technologie
  • Energiebesparende maatregelen
  • Energiezuinige airconditioninginstallaties
  • Weerafhankelijke regelingen
  • Warmte terugwin installaties
  • Herbestemming